Motets on non-Biblical Texts : De Beata Maria Virgine 3

TitleMotets on non-Biblical Texts : De Beata Maria Virgine 3
Publication TypeBook
Year of Publication2009
EditorElders, Willem
PublisherKoninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
CityUtrecht
CiteKey: 
NJE 25